Hizmetlerimiz
| Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Gelişen teknolojiyle birlikte dünya üzerinde üretimin ve tüketimin hızla arttığı görülmektedir. Bu durumun oluşması da, ham madde ihtiyacını doğurmaktadır. Örneğin, demir, bakır, alüminyum, kurşun, çinko, krom gibi maddelere sanayi sektöründe her daim ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, bu kadar ihtiyaca rağmen, bu maddeler doğada sınırlı miktarda bulunmaktadır. Bundan dolayı da, kontrollü kullanım gerçekleşmediği takdirde zamanla, hızlı bir şekilde tükeneceklerdir. Ayrıca, madenleri çıkarmak, işlemek, zor ve maliyetlidir. Ayrıca, çevrenin korunması, canlıların sağlıklarının tehlikeye girmemesi ve sürdürülebilir dünya için atık yönetiminin doğru yapılması, atıkların ayrıştırılması ve malzemelerin yeniden değerlendirilecek şekilde geri dönüşüme kazandırılması gerekmektedir.

Bizler, Borsan Metal olarak, hurda bakır, hurda sarı, hurda çinko gibi metal atıklarının hurdacıdan analiz edilerek alınması, ayrıştırılma işlemleri, geçici depolanma ve yeniden dönüştürülme işlemleri konusunda hizmet vermekteyiz.